نمایش 25–32 از 89 نتیجه

نمایش 9 24 36
کرمی
کرمی

موکت طرح آلاله (پارس رشت)

48,000 تومان
طرح موکت : آلاله شرکت: پارس رشت ضخامت: ۵ میلی متر مناسب: مصرف خانگی رنگبندی : کرمی عرض موکت : ۳ متر درجه ۱ واقعی
سورمه ایقرمزقهوه ای
سورمه ای
قرمز
قهوه ای

موکت طرح لاله (پارس رشت)

48,000 تومان
طرح موکت : لاله شرکت: پارس رشت ضخامت: ۵ میلی متر مناسب: مصرف خانگی رنگبندی : قهوه ای .قرمز. سورمه ای عرض موکت : ۳ متر درجه۱ واقعی
آبیسبزشکلاتیقهوه ایکرمیگلبهینقره اییاسی
آبی
سبز
شکلاتی
قهوه ای
+4
کرمی
گلبهی
نقره ای
یاسی

موکت طرح درسا و دلسا (ظریف مصور)

49,000 تومان
طرح موکت : درسا و دلسا شرکت: ظریف مصور ضخامت: ۵ میلی متر مناسب: مصرف خانگی رنگبندی : نقره ای .کرمی. شکلاتی .قهوه ای .آبی .زیتونی .یاسی .گل‌بهی عرض موکت : ۳ متر درجه ۱ محاسبه بر حسب متر مربع می باشد
قهوه ایکرمینسکافه ای
قهوه ای
کرمی
نسکافه ای

موکت طرح جلفا (ظریف مصور)

62,000 تومان
طرح موکت :جلفا شرکت: ظریف مصور ضخامت: 5 میلی متر مناسب: مصرف خانگی رنگبندی :کرمی نسکافه ای .قهوه ای عرض موکت : ۳ متر درجه ۱
بادامیشکلاتیقهوه ای
بادامی
شکلاتی
قهوه ای

موکت طرح پارکت افرا (پارس)

44,000 تومان
طرح موکت : پارکت افرا شرکت: پارس ضخامت: ۴میلی متر مناسب: مصرف خانگی رنگبندی : بادامی .شکلاتی .قهوه ای عرض موکت : ۳ متر درجه ۱
بادامیشکلاتیقهوه ای
بادامی
شکلاتی
قهوه ای

موکت طرح پارکت (پارس)

44,000 تومان
طرح موکت : پارکت شرکت: پارس ضخامت: ۴میلی متر مناسب: مصرف خانگی رنگبندی : بادامی .قهوه ای .شکلاتی عرض موکت : ۳ متر درجه ۱
آبیبنفش
آبی
بنفش

موکت افشان (پارس)

45,000 تومان
طرح موکت : افشان شرکت: پارس ضخامت: ۴میلی متر مناسب: مصرف خانگی رنگبندی : آبی و بنفش عرض موکت : ۳ متر درجه ۱
آبی نفتیخاکیشتریشکلاتیطوسیقرمزقهوه ایگردوییگلبهیمشکییاسی
آبی نفتی
خاکی
شتری
شکلاتی
+7
طوسی
قرمز
قهوه ای
گردویی
گلبهی
مشکی
یاسی

موکت آجری پرند

42,000 تومان
طرح موکت : آجری شرکت: پرند ضخامت: 5 میلی متر پرتراکم مناسب: مصرف خانگی رنگبندی : طوسی .شتری .شکلاتی .خاکی .قهوه ای تیره .گردویی .گل‌بهی.بنفش .مشکی .قرمز .آبی نفتی عرض موکت : ۳ متر درجه ۱