نمایش 1–8 از 24 نتیجه

نمایش 9 24 36
-16%طوسیطوسی تیرهقرمزکرمیمشکی
طوسی
طوسی تیره
قرمز
کرمی
+1
مشکی

موکت ولور صبا (ارزان)

49,000 تومان
طرح :ولور شرکت:صبا ضخامت :4 میل عرض :3 متر رنگبندی :طوسی .طوسی تیره .مشکی.  قرمز و کرم    
-15%ذغالیمشکی طلایی
ذغالی
مشکی طلایی

موکت ذغالی و مشکی طلایی (ساده)

55,000 تومان
طرح : موکت مشکی ذغالی و مشکی طلایی ضخامت :۵.۶ میل عرض :3متر درجه ۱ اصلی پرتراکم مناسب:  اداری و خانگی    
-17%سورمه ایشتریطوسیطوسی تیرهقهوه ای
سورمه ای
شتری
طوسی
طوسی تیره
+1
قهوه ای

موکت الماس (تابان)

44,000 تومان
طرح :  الماس برند : تابان ضخامت : ۴میل عرض : ۳ متر درجه ۱ واقعی هنگام ثبت سفارش حتما به صورت مترمربع ثبت بشه
به عنوان مثال عرض ۳متر در طول ۳ متر می‌شود ۹ مترمربع .حتما متراژ را به صورت مترمربع وارد نمایید
-10%آبیسرمه ایشکلاتیکرمیگلبهینسکافه اینقره اییاسی
آبی
سرمه ای
شکلاتی
کرمی
+4
گلبهی
نسکافه ای
نقره ای
یاسی

موکت چلیپا (ظریف مصور)

69,000 تومان
طرح :  چلیپا برند :ظریف مصور ضخامت : ۴میل عرض : ۳ متر درجه ۱ واقعی
رنگ ثابت قابل شستشو بدون پرزدهی و خاکدهی
هنگام ثبت سفارش حتما به صورت مترمربع ثبت بشه
به عنوان مثال عرض ۳متر در طول ۳ متر می‌شود ۹ مترمربع .حتما متراژ را به صورت مترمربع وارد نمایید
-8%ذغالیسورمه ایطوسی تیرهکرمینسکافه اینقره ای
ذغالی
سورمه ای
طوسی تیره
کرمی
+2
نسکافه ای
نقره ای

موکت مایا (ظریف مصور)

54,000 تومان
طرح :  مایا برند :ظریف مصور ضخامت : ۴میل عرض : ۳ متر درجه ۱ واقعی
رنگ ثابت قابل شستشو بدون پرزدهی و خاکدهی
هنگام ثبت سفارش حتما به صورت مترمربع ثبت بشه
به عنوان مثال عرض ۳متر در طول ۳ متر می‌شود ۹ مترمربع .حتما متراژ را به صورت مترمربع وارد نمایید
-8%ذغالیسورمه ایشکلاتیکرمینسکافه اینقره ای
ذغالی
سورمه ای
شکلاتی
کرمی
+2
نسکافه ای
نقره ای

موکت بیتا (ظریف مصور )

54,000 تومان
طرح : بیتا
برند :ظریف مصور
ضخامت : ۴ میل
عرض : ۳ متر
درجه ۱ واقعی
رنگ ثابت قابل شستشو بدون پرزدهی و خاکدهی

هنگام ثبت سفارش حتما به صورت مترمربع ثبت کنید

به عنوان مثال عرض ۳متر در طول ۳ متر می‌شود ۹ مترمربع .حتما متراژ را یه صورت مترمربع وارد نمایید 1

-13%ذغالیکرمینسکافه اینقره ای
ذغالی
کرمی
نسکافه ای
نقره ای

موکت آذر (ظریف مصور )

68,000 تومان
طرح : آذر
برند :ظریف مصور
مدل : زربافت
ضخامت : ۴میل

عرض : ۳ متر

درجه ۱ واقعی
رنگ ثابت قابل شستشو بدون پرزدهی و خاکدهی
هنگام ثبت سفارش حتما به صورت مترمربع ثبت بشه

به عنوان مثال عرض ۳متر در طول ۳ متر می‌شود ۹ مترمربع .حتما متراژ را یه صورت مترمربع وارد نمایید

 
آبیسبزشکلاتیقهوه ایکرمیگلبهینقره اییاسی
آبی
سبز
شکلاتی
قهوه ای
+4
کرمی
گلبهی
نقره ای
یاسی

موکت طرح درسا و دلسا (ظریف مصور)

65,000 تومان
طرح موکت : درسا و دلسا شرکت: ظریف مصور ضخامت: ۵ میلی متر مناسب: مصرف خانگی رنگبندی : نقره ای .کرمی. شکلاتی .قهوه ای .آبی .زیتونی .یاسی .گل‌بهی عرض موکت : ۳ متر درجه ۱ محاسبه بر حسب متر مربع می باشد